Gedragsstijlen in een Commerciële Setting

Hoe komt het dat u met sommige klanten heel makkelijk samenwerkt, terwijl dat met anderen veel lastiger is? Wat maakt dat u met bepaalde klanten een ‘klik’ heeft en met anderen de kwaliteit van het contact beter kan?

U werkt met verschillende klanten elk met hun eigen waarden, normen en manier van optreden. Iedereen wil op een andere wijze worden benaderd. Professionals, accountmanagers en consultants die in staat zijn hun klanten te ‘lezen’ en hun communicatiestijl af te stemmen op die van de klant overtuigen hun klanten, overwinnen weerstanden en creëren wederzijdse betrokkenheid.

U leert tijdens deze training wat uw gedragststijl is en hoe u andere stijlen herkent. U oefent de vaardigheid om uw gedrag af te stemmen op de communicatiestijl van uw gesprekspartners, zonder uzelf geweld aan te doen. U doet ervaring op met het vinden van de balans tussen authentiek en flexibel gedrag. Met als doel dat u flexibel bent in uw benadering van uw klanten zodat hij of zij zich begrepen en comfortabel voelt. Wees flexibel in uw communicatiestijl zodat uw klant u de opdracht gunt…

Wat u leert:

  • Uw eigen stijl van communiceren en die van uw klant herkennen
  • U heeft inzicht in de sterke en zwakkere kanten van uw eigen stijl
  • Klanten flexibel tegemoet te treden en een effectiever sales-  en adviesgesprek te voeren
  • Een relatie op te bouwen met verschillende typen klanten
  • Vaardigheden hanteren die een effectieve samenwerking bevorderen: actief luisteren, grenzen stellen en schakelen naar verschillende communicatieniveaus
  • ‘Gunningsfactor’ te creëren