Adviseren

Om goed te kunnen adviseren zijn technieken en methoden een belangrijk hulpmiddel. Maar de relatie tussen u en uw klant blijft de doorslaggevende factor voor een vruchtbare samenwerking. Immers: committent van uw klant zorgt ervoor uw advies niet in een lade terechtkomt zonder dat er iets mee gedaan wordt.

In deze training krijgt u inzicht in je adviesstijl, in de verschillende fasen van het adviestraject en oefent u de bijbehorende adviesvaardigheden. U leert vraag- en gesprekstechnieken hanteren, weerstanden herkennen en overwinnen, argumenten overtuigend brengen scherper formuleren afgestemd op de behoeften van uw klant en inspelen op de beleving van de klant.

Wat u leert:

  • Verschillende fasen in het adviesproces en kritische succesfactoren
  • Inzicht in uw eigen stijl van adviseren met de bijbehorende sterke- en ontwikkelpunten
  • U weet  beter hoe u zichzelf als instrument kunt inzetten in de rol van adviseur
  • Adviezen scherper formuleren en aanpassen aan de stijl en behoeften van uw klant
  • Weerstand wegnemen bij individuen en groepen
  • Inzicht in beïnvloedingstsijlen van een adviseur
  • Vergroten van impact in de rol van adviseur